Educația prioritară – nici măcar în campania electorală!

Educația prioritară – nici măcar în campania electorală!

Consiliul Județean al Elevilor Galați, unica structură de reprezentare a elevilor la nivel județean ce are misiunea de a apăra drepturile acestora, își exprimă profunda dezamăgire față de superficialitatea cu care a fost tratat demersul „Educația prioritară nu doar în campanie electorală!” de către candidații la alegerile locale din județul Galați.

  La începutul lunii septembrie, structura de reprezentare a elevilor gălățeni s-a alăturat proiectului Consiliului Național al Elevilor „Educația prioritară nu doar în campanie electorală”, prin intermediul căruia elevii reprezentanți și-au propus să determine factorii decizionali să își asume o serie de atribuții ce țin de dezvoltarea sistemului de învățământ, prin semnarea unei scrisori de angajament.

   Prevederile scrisorii în cauză prioritizează dezvoltarea unui climat educațional ce se pliază pe interesele și nevoile elevilor, în corelație cu sprijinirea atât a lor, cât și a profesorilor și părinților. Odată cu semnarea acesteia, reprezentanții partidelor politice și candidații independenți în cauză se angajează în respectarea integrală a drepturilor dobândite de principalii beneficiari și militarea pentru acestea în cadrul oricărui forum decizional. Astfel, implicarea în dotarea și modernizarea școlilor, cât și a internatelor școlare în așa fel încât acestea să ofere elevilor și profesorilor condiții optime de desfășurare a procesului educațional, sunt câteva dintre aspectele definitorii scrisorii de angajament.

   Deși solicitările prevăzute în cadrul demersului nu au fost exagerate, tocmai pentru că documentele legislative superioare prevăd că structurile locale sunt direct responsabile de bunul mers al unei comunități, inclusiv din cadrul domeniului educativ, receptivitatea factorilor decizionali tot a fost pe cât se poate de scăzută.

  Conform Art. 20 alin. (7) al Hotărârii nr. 409 din 27.08.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Consiliului Local al municipiului Galați, „Consiliul Local asigură, potrivit competenţei sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind: a) educaţia;”.

  Conform Art. 19 alin. (4) al Hotărârii nr. 355 din 21.06.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galați, „primarul îndeplineşte următoarele atribuţii principale: Atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor: c) ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din următoarele domenii: 1. educaţie;” 

   Pe toată durata campaniei electorale, au apărut diverse discursuri de candidatură din partea viitorilor posibili aleși locali, prin care li se promite cetățenilor că „dezvoltarea comunității gălățene” este o prioritate pentru fiecare dintre ei. În fapt, dintre cele opt filiale gălățene ale partidelor politice cărora le-au fost trimise solicitări privind bazele de date ale candidaților la alegerile locale, doar trei au putut oferi un răspuns elevilor reprezentanți, fie el negativ sau afirmativ. În final, un candidat pentru funcția de primar al Municipiului Galați și un candidat pentru funcția de președinte al Consiliului Județean au ales să semneze scrisoarea de angajament. Cei ce au ales să se implice, pot fi consultați prin intermediul platformei create de Consiliul Național al Elevilor: https://alegeri-locale.consiliulelevilor.ro.

   „Educația ar trebui să constituie o prioritate pentru cei în mâna cărora se află puterea de decizie. Administrațiile locale trebuie să manifeste în permanență sprijin față de elevi și, implicit, față de școlile din localitate. Însă, ținând cont de gradul de receptivitate scăzut pe care factorii decizionali l-au arătat, singura concluzie pe care o putem avea la momentul actual este că, la nivelul județului nostru, primează o constantă lipsă de asumare.” a declarat Badiu Aura-Maria, președinte interimar al Consiliului Județean al Elevilor Galați.

Niciun comentariu

Adaugă comentariul tău