Educație cu jumătăți de măsură!

Educație cu jumătăți de măsură!

Consiliul Județean al Elevilor Galați, unica structură de reprezentare a elevilor gălățeni, solicită public inițierea unor mecanisme legislative concrete la nivel județean și național care să prioritizeze gratuitatea transportului pentru principalii beneficiari ai mediului educațional. Vrem să atragem atenția asupra faptului că de cele mai multe ori, în perioada campaniilor electorale, sunt luate măsuri populiste, care plasează interesele elevilor în plan principal doar la nivelul aparențelor. Sperăm ca de data aceasta, gratuitatea transportului să nu mai fie folosită ca metodă de obținere a unui număr de voturi ridicat și propunem introducerea unor demersuri permanente de soluționare a problemei în cauză.

        La nivel național, 81,3% dintre copiii se află în risc de excluziune socială, iar aproape o cincime dintre dintre copiii sub șase ani trăiesc în condiții de deprivare materială severă, conform Eurostat. Totuși, aproximativ 430 de mii de elevi sunt nevoiți să facă naveta pentru a ajunge la scoală, de multe ori timpul necesar alocat navetei fiind aproape egal cu cel petrecut efectiv la scoală. În contextul în care investițiile autorităților în educație au fost minime iar România a ocupat ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește cheltuielile pentru educație ca procent din PIB, elevii români au semnalat o serie de probleme, dintre care cea principală fiind transportul.

      În momentul de față, pentru a ajunge la școală, beneficiarii primari ai educației din județul Galați trebuie să își asigure confortul financiar pentru a cumpăra abonamente și bilete care mai apoi nu sunt decontate în condițiile prevăzute de lege. Conform articolului 84, alineatul (1) din Legea educației naționale 1/2011: „Elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat beneficiază de tarif redus cu minimum 50% pentru transportul local în comun, de suprafață, naval și subteran, precum și pentru transportul intern auto, feroviar și naval, pe tot parcursul anului calendaristic.”

      Raportului privind implementarea Statutului Elevului la nivel județean în anul 2018-2019, ne arată că un număr de 120 de elevi care au răspuns formularului pe baza căruia s-a întocmit raportul, nu beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport. Comparativ cu anul școlar 2017-2018, în care 45% dintre respondenți nu au beneficiat de decontare, se observă un progres în favoarea elevilor navetiști. Însă un astfel de progres nu poate compensa situația îngrijorătoare în care continuăm să ne aflăm și superficialitatea cu care factorii decizionali tratează problema transportului beneficiarilor educației. În condițiile în care decontarea este încă un subiect aflat sub semnul întrebării la nivelul național, există și o serie de aspecte la fel de negative pe care elevii navetiști le-au semnalat, respectiv condițiile de igienă și măsurile de siguranță care nu constituie o prioritate pentru operatorii de transport.

      Impedimentul principal în lupta pentru obținerea gratuității transportului pentru elevii gălățeni a fost existența ordonanței de urgență 51/2019, care oferă operatorilor de transport libertatea de a nu subvenționa transportul acestora. Elevii reprezentanți din toată țara s-au angajat într-o serie de dezbateri cu parlamentarii fiecărui județ, cerându-le acestora să militeze cot la cot cu elevii pentru un mediu educațional accesibil, echitabil și calitativ. Rezultatul acestor demersuri a fost decizia Președintelui României, Klaus Iohannis, de a  promulga legea de respingere a OUG 51/2019. Cu toate acestea, situația a rămas incertă și în ciuda crizei provocate de COVID-19, Consiliul Județean al Elevilor Galați dorește să atragă atenția asupra faptului că gratuitatea transportului elevilor ar trebui să fie o prioritate. Actualul context nu ar trebui să fie folosit de către factorii decizionali drept o modalitate de blocare a accesului la educație, iar nevoile beneficiarilor primari cu siguranță nu pot fi trecute în plan secundar.

      Așadar, având în vedere riscul de excluziune și de abandon școlar care se poate aținti asupra populației școlare din medii dezavantajate geografic, economic sau social, Consiliul Județean al Elevilor Galați consideră necesară luarea unor măsuri rapide și coerente. Neadoptarea unor mecanisme imediate ar putea genera disfuncționalități majore cu efecte negative asupra beneficiarilor direcți ai educației, în ceea ce privește buna desfășurare a activităților din sistemul educațional.

Niciun comentariu

Adaugă comentariul tău