Elevii uniți împotriva abuzurilor din mediul online!

Elevii uniți împotriva abuzurilor din mediul online!

Consiliul Județean al Elevilor Galați, structura ce reprezintă elevii în forurile decizionale la  nivel teritorial și asigură un climat propice dezvoltării personale și profesionale a acestora, solicită  ferm autorităților să asigure siguranța și protecția beneficiarilor primari ai educației – elevii,  necesare derulării în condiții propice a actului educațional și sancționarea oricărei forme de abuz  atât în mediul online, cât și în cel offline. 

Considerând abuzurile din mediul online semnalate în comuna Schela, o tânără minoră a  primit o serie de mesaje anonime de amenințare prin intermediul unei rețele de socializare.  Conform informațiilor primite, eleva este urmărită de către agresor după intervalul orar în care  aceasta este la școală, cunoscând detalii despre apartamentul în care locuiește. Ignorarea și lipsa  unei soluționări în timp util a acestui incident împiedică desfășurarea în condiții prielnice a actului  educațional, afectând prin urmare sănătatea mintală și concentrarea acesteia. 

Având în vedere acțiunile exercitate în acest sens, din punct de vedere legislativ au fost  încălcate atât drepturi ce țin de statutul de copil, cât și cel de elev: Art. 6 (2) din Statutul Elevului:  „Elevii au dreptul la respectarea imaginii, demnității și personalității proprii”; Art. 22 (1) „Copilul  are dreptul la protejarea imaginii sale publice și a vieții sale intime, private și familiale”, (2)” Este  interzisă orice acțiune de natură să afecteze imaginea publică a copilului sau dreptul acestuia la  viață intimă, privată și familială”; Art. 24 (1) „Copii au dreptul la protecția și îngrijirile necesare  pentru asigurarea bunăstării lor.”; Art. 44 (1) „Copilul are dreptul de a beneficia de un nivel de  trai care să permită dezvoltarea sa fizică, mentală, spirituală, morală și socială.” din Drepturile  Copilului. În acest sens, îndemnăm părinții și cadrele didactice să-și asume responsabilitatea de a  proteja elevii de contextele online care nu asigură un mediu propice de dezvoltare, pentru a  preveni și diminua situația actuală a abuzului în școli. Consiliul Județean al Elevilor Galați își  propune să realizeze o serie de bune practici referitoare la eventualele riscuri ce pot fi semnalate  odată cu utilizarea mediului online și a rețelelor de socializare.

Niciun comentariu

Adaugă comentariul tău