Prioritățile Consiliului Județean al Elevilor Galați

Pentru anul școlar 2018-2019, în urma consultării membrilor Adunării Generale a Consiliului Județean al Elevilor Galați, s-au stabilit următoarele priorități:

1. PROTECȚIA ELEVILOR ÎMPOTRIVA ABUZULUI, NEGLIJĂRII ȘI VIOLENȚEI

– acțiuni intreprinse de Consiliul Județean al Elevilor Galați și Consiliile Școlare în vederea prevenirii situațiilor de abuz în care s-ar putea afla elevii reprezentați. Acțiunile organizate în această direcție pot lua diferite forme: documentarea situațiilor de abuz, raportarea situațiilor de abuz, organizarea de campanii de promovare a Statutului Elevului, organizarea de campanii intrașcolare de prevenire a violenței, etc.

2. SPORT, SANĂTATE ȘI RECREERE

– organizarea de diferite tipuri de actiuni de promovare a sportului, sanatatii si recreerii: sesiuni de prevenire HIV, sesiuni de nutritie, competitii sportive, campionate de fotbal etc

3. SĂRĂCIE, EXCLUZIUNE SOCIALĂ ȘI GRUPURI VULNERABILE

– organizarea de diferite actiuni menite sa vina in sprijinul celor din comunitate care intampina dificultati economice, care sa previna excluziunea sociala si care sa aduca in dezbatere problematica grupurilor vulnerabile la discriminare: sesiuni de educatie nonformala legate de diferitele problematici ale grupurilor vulnerabile la discriminare sau de efectele discriminarii, sesiuni legate de combaterea discursului instigator la ura, organizarea de colecte de rechizite/jucarii/alimente neperisabile, organizarea de actiuni care sa creasca nivelul de incluziune sociala al celor vulnerabili etc

Aceste priorități au fost propuse și acceptate în urma consultarii Adunării Generale a Consiliului Județean al Elevilor Galați. Prioritățile de mai sus sunt aliniate priorităților naționale ale adolescenților. Fiecare Consiliu Școlar al Elevilor din județ va organiza acțiuni locale luând în considerare ca minim o activitate dintre acestea sa respecte prioritatea Protecției elevilor împotriva abuzurilor.