Resurse

Cum a apărut Consiliul Elevilor?

     Chiar dacă primele încercări de asociere ale elevilor dintr-o școală au apărut imediat după revoluție, abia în anul 1999 apare primul Consiliu Județean al Elevilor, la Dâmbovița, format însă la inițiativa cadrelor didactice. Primul Consiliu Județean al Elevilor independent, apărut din nevoia de asociere a elevilor la nivel județean apare trei ani mai târziu, la Cluj, în anul 2002. Regulamentul privind organizarea și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP) emis în anul 2005 de Ministerul Educației și Cercetării, prevedea constituirea de Consilii ale Elevilor în fiecare unitate de învățământ de stat și particular. Astfel, în acest an, un cadru legal își face apariția, respectiv obligativitatea constituirii de Consilii ale Elevilor în unitățile școlare.

Cum a apărut Consiliul Județean al Elevilor Galați?

     Crearea unui cadru legislativ, în anul 2005, care favoriza ideea de asociere a elevilor în structuri școlare(CȘE-uri) favorizează întărirea rețelei și creșterea numărului de elevi care iși dedică timpul reprezentându-și colegii. Acest lucru aduce și înființarea Consiliului Județean al Elevilor Galați, fiind o formă de organizare asociativă a elevilor care reprezintă un factor important al democratizării şcolilor şi a relaţiilor profesor-elev de pe raza județului Galați. Prin intermediul acestui cadru de organizare, elevii de pe raza județului Galați îşi pot alege reprezentanţii pe baza principiului reprezentativităţii. Acest lucru a fost aniversat în anul 2005 printr-o Gală Aniversară a 10 ani de activitate a Consiliului, cu participarea mai multor foști președinți, foști membri și parteneri educaționali.